Pályázat oktatási intézményeknek ZalaZONE használatra

2023.10.11.

A ZalaZONE InnoTech Nonprofit Kft. támogatást biztosít a magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel rendelkező felsőoktatási intézmények, kutatóközpontok, kutatóintézetek, költségvetési szervek, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézmények (amennyiben a KFI tv. alapján kutatóhelynek minősül), valamint nonprofit szervezetek (amennyiben a KFI tv. alapján kutatóhelynek minősül) K+F tevékenységének-, és publikációs szerepvállalásának erősítésére.

Támogatás célja: egyetemek és állami kutatóhelyek K+F tevékenységének-, és publikációs szerepvállalásának erősítése.

A jelentkezők az alábbi, tudományos területekre nyújthatják be támogatási kérelmüket:

A tervezett kutatásoknak, fejlesztéseknek illeszkedniük kell az Ipar és digitalizáció kutatási területéhez, úgy, mint a mesterséges intelligencia, infokommunikáció, kooperatív irányítás, mobilitás (közlekedés, logisztika, szállítmányozás), energetika-, agrárdigitalizáció, műszaki és mérnöki tudományok. A cél, hogy olyan kutatási eredmények jöjjenek létre, amelyek előmozdítják a civilizációs kihívásokra adott válaszok kidolgozását, vagy megalapozzák az ezekre épülő kutatásokat és kísérleti fejlesztéseket, valamint további fejlesztési és innovációs folyamatokat indítsanak el.

A támogatható tevékenységek köre:

  1. A ZalaZONE tesztpálya infrastruktúrájának használata (pályaelemek; irodák; műhelyek; tesztelés megvalósításához szükséges, bérelhető eszközök), mérnöki, technikusi szolgáltatások, továbbá a szállás, szállítás költségei meghatározott feltételek szerint. A támogatás igényléséhez szükséges egy szakmai program (kutatási terv) elkészítése, valamint egy részletes költségvetési terv benyújtása, amely egy előre megadott szempontrendszer szerint kerül elbírálásra. Az elbírálásnál pozitív előnyt élvez, amennyiben a benyújtott kutatási terv mellé egy publikációs terv is benyújtásra kerül, melynek a célja a publikációs tevékenység erősítése.

A publikációs tevékenység eredményeként létrejövő szakcikket közlő folyóiratot indexeli a Scopus adatbázis, és a Scimago Q1-Q4 szerint rangsorolja. A publikációs vállaláshoz történő csatlakozási szándék esetén szükséges egy szakmai program (publikáció témája, beküldésének várható ideje, megjelenésének helye, várható ideje, stb) elkészítése. A támogatást igénylő szerző neve mellett szerepelnie kell, hogy a publikáció elkészítése a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány Kuratóriumának támogatásával valósult meg, továbbá szükséges felsorolni, hogy a kutatási, fejlesztési tevékenység milyen ZalaZONE járműipari tesztpályához köthető képességet használt fel. A publikáció beküldésére a megvalósított kutatási tervet követő maximum 2 hónap áll rendelkezésre.

Támogatás futamideje: maximum 6 hónap

A támogatási kérelmeket a felhívás megjelenésétől a rendelkezésre álló keretösszeg kimerítéséig, de legkésőbb 2024.  március 10-ig fogadjuk be. A támogatási lehetőség lezárásáról a ZalaZONE InnoTech Nonprofit Kft. közleményt tesz közzé.

A támogatási dokumentáció kötelező dokumentumait (kutatási terv, költségvetési terv) emailen keresztül kérjük benyújtani oly módon, hogy a pályázó a benyújtandó dokumentumok mindegyikét kitölti, kinyomtatja, cégszerű aláírásával ellátja, majd ezeket digitalizálja és pdf formátumban elküldi az alábbi email címekre:

nora.dobos@zalazone.hu

balazs.ritecz@zalazone.hu

Letölthető dokumentum:

Kutatási terv minta

Kapcsolat:

A támogatással kapcsolatban további tájékoztatás a Felhívás meghirdetésének napjától az alábbi elérhetőségen kizárólag írásban kérhető.

E-mail:
nora.dobos@zalazone.hu

balazs.ritecz@zalazone.hu